Innskráning
Fara yfir á efnissvæði

Söluaðilaskipti

Kaflaskipting:
  • Söluaðilaskipti 2023

  • Söluaðilaskipti 2022

  • Söluaðilaskipti 2006-2023

  • Skráningar á söluaðila til þrautavara 

Þegar notandi ákveður að skipta um raforkusala, sendir viðkomandi raforkusali inn beiðni um söluaðilaskipti. Söluaðilaskiptin taka gildi eftir núlíðandi mánuð og næsta heila mánuð (eftir 30-60 daga) ef þau eiga sér stað síðustu 21 dag mánaðar. Ef söluaðilaskipti eru framkvæmd áður en 21 dagur er eftir af mánuði, þá taka söluaðilaskiptin gildi strax næstu mánaðamót. Staða söluaðilaskipta er því alltaf ljós 1-2 mánuðum áður en þau eiga sér stað. Á myndunum hér fyrir neðan er sýnd tölfræði um bein söluaðilaskipti sem eru framkvæmd í kerfum Netorku.

Excel skjal með tölulegum upplýsingum allra línurita vegna tölfræði söluaðilaskipta.

Síðast uppfært: 8.11.2023

Söluaðilaskipti 2023

Eftirfarandi mynd sýnir fjölda afhendingarstaða þar sem notandi óskar eftir að kaupa rafmagn af nýjum raforkusala. Tölurnar sýna fjölda afhendingarstaða það sem af er árs 2023.

 

Eftirfarandi mynd sýnir fjölda fyrirtækja og einstaklinga sem skipta um raforkusala fyrir einn eða fleiri notkunarstaði. Tölurnar sýna fjölda fyrirtækja og einstaklinga það sem af er árs 2023.

 

Eftirfarandi mynd sýnir samanlagða ársnotkun þeirra afhendingarstaða þar sem skipt er um raforkusala. Tölurnar sýna samanlagða ársnotkun  á raforku það sem af er árs 2023.

 

 

Söluaðilaskipti 2022

Eftirfarandi mynd sýnir fjölda afhendingarstaða þar sem notandi óskaði eftir að kaupa rafmagn af nýjum raforkusala 2022. 

 

Eftirfarandi mynd sýnir fjölda fyrirtækja og einstaklinga sem skiptu um raforkusala fyrir einn eða fleiri notkunarstaði 2022.

          

 

Eftirfarandi mynd sýnir samanlagða ársnotkun þeirra afhendingarstaða þar sem skipt var um raforkusala 2022.

 

 

Söluaðilaskipti 2006-2023

Eftirfarandi mynd sýnir fjölda afhendingarstaða þar sem notandi óskaði eftir að kaupa rafmagn af nýjum raforkusala. Myndin sýnir árlegar tölur 2006-2023 (til nýjustu gagna þessa árs). 

 

Eftirfarandi mynd sýnir fjölda fyrirtækja og einstaklinga sem skiptu um raforkusala fyrir einn eða fleiri notkunarstaði. Myndin sýnir árlegar tölur 2006-2023 (til nýjustu gagna þessa árs). 

 

Eftirfarandi mynd sýnir samanlagða ársnotkun þeirra afhendingarstaða þar sem skipt var um raforkusala. Myndin sýnir árlegar tölur 2006-2023 (til nýjustu gagna þessa árs). 

          

Skráningar á söluaðila til þrautavara

Reglugerðarbreyting 599/2022 á reglugerð 1150/2019 
Breytingin fellur á brott reglu um söluaðila til þrautavara, bregðist notandi ekki við með því að velja sér söluaðila á nýjum notkunarstað/veitu. Þess í stað ber dreifiveitu að setja hann í viðskipti við það sölufyrirtæki sem síðast var skráð á viðkomandi neysluveitu, aðhafist notandinn ekkert innan sjö sólarhringa frá tilkynningu um val á söluaðila.

Síðustu veiturnar fóru til söluaðila til þrautavara þann 20. apríl 2022. 

Eldra
Ný reglugerð 1150/2019 tók gildi þann 1.1.2020. Í henni er kveðið á um að viðskiptasamband sölufyrirtækis og notanda eigi ekki að rofna ef notandi flytur eða stofnar nýja veitu. Í mörgum tilfellum er þetta viðskiptasamband ekki til staðar eða notandi með fleiri en eitt sölufyrirtæki skráð á sig og því ekki hægt að skera úr um viðskiptasamband. Ef þannig háttar til fær notandi allt að 7 dögum til að velja söluaðila fyrir veituna sem um ræðir. Ef notandi bregst ekki við og velur ekki söluaðila innan þessa sjö daga frests, er veitan sem um ræðir skráð á söluaðila til þrautavara, sem valinn er af Orkustofnun til nokkurra mánaða í senn. 

Í eftirfarandi línuriti sést fjöldi veitna sem skráður hefur verið á söluaðila til þrautavara frá því að bráðabirgðalausn til að uppfylla nýju reglugerðina var tekin í notkun í byrjun júní 2020. Þar sem endanleg tæknilausn hefur verið tekin inn í áföngum, hefur ekki verið hægt að telja nákvæmlega þann fjölda sem hefur farið á söluaðila til þrautavara frá 10. des 2020, heldur byggja tölur frá þeim tíma til 20. apríl 2022 á nokkuð áreiðanlegu tölulegu mati. 

 

 

Í eftirfarandi línuriti sést fjöldi fyrirtækja og einstaklinga sem eru á bak við þær veitur sem skráðar hafa verið á söluaðila til þrautavara frá því að bráðabirgðalausn til að uppfylla nýju reglugerðina var tekin í notkun í byrjun júní 2020. Sama aðferð, og nefnd var hér fyrir ofan, var notuð við að meta tölur frá 10. des 2020 til 20. apríl 2022.