Um Netorku

Frá áramótum 2005/2006 hafa allir landsmenn átt kost á að velja sér af hvaða raforkusala þeir kaupa raforku. Raforkusala hefur frá þeim tíma ekki lengur verið bundin því orkufyrirtæki sem dreifir raforkunni á viðkomandi svæði, heldur opin öllum þeim sem hafa tilskilin leyfi.  Þessi breyting leggur grunn að samkeppni á raforkumarkaði, raforkunotendur hafa nú val.
Netorka hf. er hlutafélag í eigu raforkufyrirtækjanna og gegnir því hlutverki að vera sameiginlegt mæligagna- og uppgjörsfyrirtæki fyrir íslenskan raforkumarkað í markaðsvæddu umhverfi.
Þann 3. apríl 2006 tók Netorka í notkun upplýsingakerfi sem annast uppgjör og vinnslu sölumælinga.  Kerfið gerir upp orkunotkun milli seljenda og kaupenda og heldur utan um allar breytingar á viðskiptum raforkuseljenda og kaupenda.
Uppsetning Netorku á miðlægum gagnagrunni og einföldu skeytakerfi er einstök og fyrsta sinnar tegundar í heiminum í raforkuiðnaðinum.  Kerfið tryggir að samskipti og uppgjör á íslenska raforkumarkaðnum verða í senn einfaldari, sveigjanlegri og skilvirkari en gerist hjá öðrum þjóðum.
Netorka, í samvinnu við Advania (áður Ax hugbúnaðarhús), CGI (áður Logica), Applicon (áður Vigor ehf.), Ráðorku ehf. og starfsmenn allra orkufyrirtækjanna, sá um uppsetningu og innleiðingu á upplýsingakerfunum.
Söluaðilaskipti og uppgjör á íslenskum raforkumarkaði
Netorka rekur öflugt hugbúnaðarkerfi sem gerir fyrirtækinu kleift að þjónusta öll orkufyrirtækin með mæligagnasöfnun og uppgjör. Hugbúnaðarlausnin kemur frá hugbúnaðarfyrirtækinu CGI og er kjarninn í starfsemi Netorku. Kerfið meðhöndlar meðal annars flutning viðskiptavina milli sölufyrirtækja.
Netorka notar eftirfarandi hluta af Lettera kerfinu frá CGI:
  • S-Change: Kerfi sem meðhöndlar flutning viðskiptavina milli veitufyrirtækja
  • V-Store: Heldur utan um mæligildi álestra og raðir.