Fyrirtækið

Hlutverk

Að þjóna dreifiveitum, orkufyrirtækjum, opinberum aðilum og fyrirtækjamarkaði með því að safna, vinna úr og miðla gögnum og upplýsingum og bæta þannig aðgengi að upplýsingum sem skilar viðskiptavinum okkar auknum árangri.

Kjarnastarfsemi

Kjarnastarfsemi Netorku felst í að safna, vinna úr og miðla mæli- og uppgjörsgögnum fyrir íslenskan raforkumarkað. Netorka getur nýtt þekkingu innan fyrirtækisins til þátttöku í öðrum verkefnum enda þjóni það markmiðum eigenda og fyrirtækinu

Stefna

Netorka leggur áherslu á framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini og að vinna í samræmi við þarfir þeirra. Lögð er áhersla á þróun virðisaukandi þjónustu og þjónustuleiða í samvinnu við viðskiptavini með áherslu á aukna sjálfvirkni og sveigjanleika. Fyrirtækið leggur áherslu á að vera með starfsfólk sem býr yfir færni til að sinna verkefnum hverju sinni. Trúnaður og áreiðanleiki eru lykilþættir í starfseminni og grundvöllur hennar.

Gildi

 • Öryggi: Gagnaöryggi
 • Áreiðanleiki: Úrvinnsla gagna, meðhöndlun og tímasetningar.
 • Heiðarleiki: Hlutleysi gagnvart aðilum, trygging gagna, óhæði og heiðarleiki starfsmanna.
 • Þjónustulund: Vilji og lipurleiki og hraði, engin vandamál einungis verkefni.
Eigendur
           Hluthafi  Eignarhluti 
   Orkuveita Reykjavíkur  38,41%
   RARIK ohf.  26,05%
   HS Veitur hf.  15,46%
   Norðurorka hf.  7,73%
   Landsvirkjun  6,11%
   Orkubú Vestfjarða ohf.  4,95%
   Rafveita Reyðarfjarðar  0,92%
   Selfossveitur bs.  0,37%

Stjórn Netorku frá 24.3.2017
Aðalmenn

 • Skúli Skúlason (Orkuveita Reykjavíkur), stjórnarformaður
 • Halla B. Halldórsdóttir (Norðurorka), varaformaður
 • Sæmundur Friðjónsson (Orkuveita Reykjavíkur)
 • Egill Sigmundsson (HS Veitur)
 • Pétur E. Þórðarson (RARIK)

Varamenn

 • Júlíus Jónsson (HS Veitur)
 • Guðbjörg Marteinsdóttir (RARIK)
 • Bjarni Sólbergsson (Orkubú Vestfjarða)
 • Inga Dóra Hrólfsdóttir (Orkuveita Reykjavíkur)
 • Ólöf Andrésdóttir (Orkuveita Reykjavíkur)

Framkvæmdastjóri: Torfi H. Leifsson

Upplýsingar
Netorka hf.  
Bæjarhrauni 14
220 Hafnarfjörður
Sími: 520-4800
Kt: 450600-2880
Virðisaukaskattsnúmer:  67707
Netorka er skráð hjá Fyrirtækjaskrá
Netfang: netorka@netorka.is
Endurskoðun: KPMG